Logo

61-704 Poznań, ul. Zygmunta Noskowskiego 2/1a
tel.: +48 600 712 400

 
Logo

Kontrakty handlowe


  • sporządzanie projektów umów
  • weryfikacja i opiniowanie projektów umów przedkładanych przez potencjalnych kontrahentów
  • doradztwo przy negocjowaniu umów
  • uczestnictwo w procesie negocjacji wraz z klientem albo prowadzenie negocjacji w zastępstwie mocodawcy
  • modyfikacja umów (aneksy)
  • ocena dopuszczalności i skutków wynikających z rozwiązania obowiązujących umów
  • doradztwo w zakresie możliwych sposobów zakończenia bytu prawnego umów (wypowiedzenie, odstąpienie, uchylenie się od skutków oświadczenia woli)