Logo

61-704 Poznań, ul. Zygmunta Noskowskiego 2/1a
tel.: +48 600 712 400

 
Logo

Nowe technologie


Kancelaria doradzi Państwu w zakresie ochrony Państwa własności intelektualnej oraz zarządzania nimi w tym:

 • określenia zasad licencjonowania utworów należących do przedsiębiorcy,
 • przenoszenia autorskich praw majątkowych,
 • doradztwa prawnego w zakresie ochrony programów komputerowych i baz danych,
 • reprezentację przed organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
 • doradztwo prawne w przypadku naruszenia praw autorskich,
 • przenoszenie praw utworów stworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy,
 • identyfikację i eliminowanie naruszeń praw do utworów,
 • zapobieganie naruszeniom praw autorskich
 • pomoc w skutecznym zwalczaniu i przeciwdziałaniu czynom nieuczciwej konkurencji,
 • prowadzenie postępowań dotyczących wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, jego towarów lub usług,
 • ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • zwalczanie naśladownictwa produktów,
 • eliminowanie czynów nieuczciwej konkurencji w postaci utrudniania dostępu do rynku,
 • reprezentowanie Klientów w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji w reklamie,
 • ochronę danych osobowych w działalności marketingowej,
 • doradztwo we wszelkich sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem prawami wyłącznymi w dziedzinie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe),
 • opracowywanie umów dotyczących obrotu prawami własności przemysłowej (zbycie lub licencjonowanie tych praw).